A A A A
A- A+ |A|

Mój pomysł na biznes

O projektcie

Oferujemy:

  • szkolenia i doradztwo
  • bezzwrotne dotacje na założenie własnej działalności gospodarczej do 23 398,68 zł/os
  • wsparcie pomostowe max. 1000 zł/m-c (przez 8 m-cy)

Do udzuału zapraszamy:

osoby powyżej 30. roku życia, pozostające bez pracy, zamieszkałe na terenie województwa lubelskiego, należące co najmniej do jednej z grup:

  • kobiety
  • osoby z niepełnosprawnościami
  • osoby długotrwale bezrobotne
  • osoby o niskich kwalifikacjach (osoby posiadające wykształcenie maksymalnie ponadgimnazjalne)
  • osoby w wieku powyżej 50 roku życia

Priorytetowo traktowane są osoby: odchodzące z rolnictwa, planujące rozpocząć prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej, kobiety, osoby zamieszkałe na terenach wiejskich, osoby z niepełnosprawnościami oraz osoby zamierzające utworzyć przedsiębiorstwo społeczne

OKRES REKRUTACJI 19.06.2017-10.07.2017

Biuro projektu: Siedziba Fundacji Instytut Rozwoju Zasobów Ludzkich ul. Nałęczowska 30, 20-701 Lublin, pokój 204, II piętro
e-mail: efs_mpb@irzl.pl
tel. (0 81) 444 99 42


Od poniedziałku do piątku w godzinach 9-15

Projekt realizowany jest przez GD PARTNER spółka komandytowa Sp. z o.o. w partnerstwie z Fundacją Instytut Rozwoju Zasobów Ludzkich

Projekt “Mój pomysł na biznes” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Dofinansowanie projektu UE: 1 890 564,52 zł.

Dokument rekrutacyjne:

Pobierz wszystkie dokumenty rekrutacyjne .zip

Dokumenty dla Uczestników:

Dokumenty dot. rozliczenia i wydatkowania dotacji głównej .zip
Dokumenty dot. rozliczenia i wydatkowania wsparcia pomostowego .zip

Zapytania ofertowe:

Zapytanie ofertowe - Szkolenie i doradztwo z 17.07.2017r »
Do góry ⤴

Kontakt


GD Partner Spółka z o.o.
sp. komandytowa

ul. Małachowskiego 10A/c,
61-129 Poznań


NIP 607007919
REGON 302075040

biuro@gd-partner.com