A A A A
A- A+ |A|
Unia Europejska - Europejski fundusz społeczny

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020
Projekt realizowany w ramach Europejskiego Funduszu społecznego

Praca w zasięgu ręki!

O projekcie

NR PROJEKTU: RPWP.06.02.00-30-0068/17
OKRES REALIZACJI PROJEKTU: od 01-09-2018r. do 31-08-2020 r.
CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 1 885 626,96 PLN
WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH: 1 602 782,92 PLN
WNIOSKODAWCA: GD PARTNER spółka z ograniczona odpowiedzialnością
PARTNER: Stowarzyszenie Aktywnego Wspierania Gospodarki

Cel projektu:

Celem projektu „Praca w zasięgu ręki!” jest podniesiony poziom aktywności zawodowej u min.70% spośród 230 osób z grupy docelowej z obszarów OSI województwa wielkopolskiego (138 kobiet i 92 mężczyzn) oraz podjęcie zatrudnienia przez min. 92 osób dzięki udziałowi w formach wsparcia zaproponowanych w projekcie-dopasowanych indywidualnie do potrzeb każdego uczestnika w okresie 01.09.2018-31.08.2020.

Grupa docelowa:

Projekt jest skierowany do 230 osób powyżej 29 roku, w tym:

  • 82 osoby długotrwale bezrobotne,
  • 11 osób niepełnosprawnych,
  • 100% to osoby bierne zawodowo/bezrobotne,
  • 99 osób o niskich kwalifikacjach,
  • 39 osób w wieku 50 lat i więcej,
  • 60% to kobiety.

Działania w projekcie:

W ramach projektu Uczestnicy zostaną objęci następującymi formami wsparcia:

  1. doradztwo i poradnictwo zawodowe ( w tym utworzenie i aktualizacja IPD), pośrednictwo pracy,
  2. szkolenia zawodowe zgodne z IPD i z potrzebami lokalnego/regionalnego rynku pracy,
  3. staże zawodowe.

Zapytania ofertowe:

Wynajem sal - zapytanie ofertowe z dn. 2.10.2018 .zip

Do góry ⤴

Kontakt


GD Partner Spółka z o.o.
sp. komandytowa

ul. Małachowskiego 10A/c,
61-129 Poznań


NIP 607007919
REGON 302075040

biuro@gd-partner.com