ST@RT - kompetencje TIK dla mieszkańców Wielkopolski

O projektcie

NR PROJEKTU: RPWP.08.02.00-30- 0383/15
CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 266 218,87 PLN
WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH: 251 428,94 PLN

Przedmiotem projektu „ST@RT - kompetencje TIK dla mieszkańców Wielkopolski” jest nabycie/podniesienie poziomu kompetencji cyfrowych(potwierdzonych certyfikatem zewnętrznym) w grupie 90 mieszkańców województwa wielkopolskiego w w.25 lat i więcej, w tym 55 os w w.50 lat i więcej.

Do projektu zrekrutowanych zostanie 100os o niskich kwalifikacjach (do poziomu wykształcenia maksymalnie ponadgimnazjalnego) w tym:
- 60 os w wieku 50 lat i więcej
- 40 os w w.25-49 lat.

Osoby w wieku 50+ wezmą udział w 80-godz.szkoleniu(6gr X 10os/gr) przygotowującym do zdobycia certyfikatu ECDL Base Profile. Będą to osoby nie posiadające na dzień przystąpienia do projektu umiejętności obsługi komputera i internetu (lub posiadające je na minimalnym poziomie).

Os. w wieku 25-49l. wezmą udział w 120-godz.szkoleniu (4 gr x śr10os/gr) przygotowującym do zdobycia certyfikatu ECDL Profile. Przystępując do projektu będą posiadali kompetencje informatyczne i informacyjne na poziomie podstawowym(weryfikacja za pomocą testu kompetencji informatycznych podczas rekrutacji do projektu).

Wszyscy uczestnicy projektu przystąpią do egzaminów dających możliwość uzyskania certyfikatu zewnętrznego potwierdzającego zdobycie przez nich kompetencji cyfrowych na poziomie ECDL Base Profile lub ECDL Profile.

Dokument rekrutacyjne:

Formularz rekrutacyjny .doc
Oświadczenie LLL .doc
Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych .doc
Umowa uczestnictwa w projekcie .doc
Pobierz wszystkie pozostałe dokumenty .zip

Do góry ⤴

Kontakt


GD Partner Spółka z o.o.
sp. komandytowa

ul. Abpa.Baraniaka 88e bud F,
61-131 Poznań

NIP 607007919
REGON 302075040

biuro@gd-partner.com