A A A A
A- A+ |A|


Zawodowo Aktywni na Lubelskim Rynku Pracy

O projektcie

NR PROJEKTU: : RPLU.09.01.00-06-0096/15
CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 977 877,00 PLN
WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH: 909 674,00 PLN

Głównym celem projektu jest podniesiony poziom aktywności zawodowej u minimum 80% spośród 72 osób z grupy docelowej z terenu województwa lubelskiego (7 kobiet i 65 mężczyzn) oraz podjęcie zatrudnienia przez minimum 29 osób z grupy docelowej dzięki udziałowi w formach wsparcia zaproponowanych w projekcie – dopasowanych indywidualnie do potrzeb każdego uczestnika- w okresie od 01.09.2016 do 31.08.2017

Główne rezultaty projektu to m.in.:

 • Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu- 59
 • Liczba osób pracujących po opuszczeniu programu:
  • 27 osób spośród bezrobotnych,
  • 10 osób spośród długotrwale bezrobotnych,
  • 5 spośród biernych zawodowo,
  • 1 spośród niepełnosprawnych,
  • 2 spośród odchodzących z rolnictwa.

Grupa docelowa i działania zaplanowane w projekcie:

Grupę docelową stanowi 72 osób fizycznych z terenu województwa lubelskiego ( w tym 6 kobiet). Są to osoby w wieku 30 lat i więcej, bezrobotne oraz bierne zawodowo (należące co najmniej do jednej z grup: kobiety, osoby długotrwale bezrobotne, osoby o niskich kwalifikacjach) oraz rolnicy i członkowie ich rodzin w wieku 30 lat i więcej, zarejestrowane w PUP/MUP jako osoby bezrobotne (z grup: kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne, osoby o niskich kwalifikacjach), prowadzący indywidualne gospodarstwa rolne do wielkości 2 ha przeliczeniowych, zamierzających odejść z rolnictwa.

Dla każdego uczestnika zostanie przedstawiona konkretna oferta aktywizacji zawodowej poprzedzona analizą umiejętności, predyspozycji i problemów zawodowych. Wszyscy uczestnicy wezmą udział w szkoleniach zawodowych i stażach w celu nabycia wiedzy, umiejętności, kwalifikacji i doświadczenia zawodowego. Uczestnicy wezmą udział również w pośrednictwie pracy.

Zadania:

 • INDYWIDUALNE PLANY DZIAŁANIA
 • PORADNICTWO ZAWODOWE
 • SZKOLENIA PROWADZĄCE DO NABYCIA, PODNIESIENIA, UZUPEŁNIENIA LUB ZMIANY KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH
 • STAŻE ZAWODOWE
 • POŚREDNICTWO PRACY

Dokument rekrutacyjne:

Regulamin .docx
Umowa uczestnictwa w projekcie .docx
Załącznik nr 1 - formularz zgłoszeniowy .docx
Załącznik nr 2- oświadczenie o spełnianiu kryteriów .docx
Załącznik nr 3 - oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych .docx
Załącznik nr 4 - oświadczenie uczestnika projektu .docx
załącznik nr 5 - oświadczenie o uczestnictwie w projekcie .docx Pobierz wszystkie dokumenty rekrutacyjne .zip

Zapytania ofertowe:

Zapytanie ofertowe - Szkolenia zawodowe »
Do góry ⤴

Kontakt


GD Partner Spółka z o.o.
sp. komandytowa

ul. Małachowskiego 10A/c,
61-129 Poznań
Telefon 608-710-780

NIP 607007919
REGON 302075040

biuro@gd-partner.com