A A A A
A- A+ |A|
Unia Europejska - Europejski fundusz społeczny

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020
Projekt realizowany w ramach Europejskiego Funduszu społecznego


Zawodowo Aktywni na Wielkopolskim Rynku Pracy

O projektcie

NR PROJEKTU: RPWP.06.02.00-30-0185/15
OKRES REALIZACJI PROJEKTU: od 01-11-2016r. do 31-12-2018r.
CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 4 304 244,47 PLN
WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH: 3 658 607,80 PLN
WNIOSKODAWCA: GD PARTNER spółka z ograniczona odpowiedzialnością spółka komandytowa
PARTNER: Stowarzyszenie Aktywnego Wspierania Gospodarki


Cel projektu:

Celem projektu „Zawodowo Aktywni na Wielkopolskim Rynku Pracy” jest zwiększona zdolność do podjęcia zatrudnienia oraz wejścia na rynek pracy u minimum 249 uczestników projektu w tym 137 kobiet, zamieszkałych na terenie gmin Chodzież, Budzyń, Margonin, Szamocin, Rogoźno, Ryczywół, Złotów, Zakrzewo, Jastrowie, Lipka, Okonek, Tarnówka, Wągrowiec, Damasławek, Gołańcz, Mieścisko, Wapno, Bralin, Baranów, Kępno, Perzów, Rychtal, Trzcinica, Chocz, Czermin, Dobrzyca, Gizałki, Gołuchów, Pleszew dzięki udziałowi w projekcie w okresie od 01.11.2016 roku do 31.12.2018 roku.

Grupa docelowa:

Projekt skierowany jest do 276 osób (152 kobiet i 124 mężczyzn) bezrobotnych, poszukujących pracy i biernych zawodowo, defaworyzowanych na rynku pracy powyżej 29 roku życia, będących mieszkańcami gmin Chodzież, Budzyń, Margonin, Szamocin, Rogoźno, Ryczywół, Złotów, Zakrzewo, Jastrowie, Lipka, Okonek, Tarnówka, Wągrowiec, Damasławek, Gołańcz, Mieścisko, Wapno, Bralin, Baranów, Kępno, Perzów, Rychtal, Trzcinica, Chocz, Czermin, Dobrzyca, Gizałki, Gołuchów, Pleszew województwa wielkopolskiego.

W grupie 276 osób:
- 88 osób (48 kobiet i 40 mężczyzn) to osoby długotrwale bezrobotne,
- 152 to kobiety,
- 83 osoby (46 kobiet i 37 mężczyzn) to osoby niepełnosprawne,
- 166 osób (92 kobiety i 74 mężczyzn) o osoby o niskich kwalifikacjach,
- 35 osób (19 kobiet i 16 mężczyzn) to osoby w wieku 50 lat i więcej.

W ramach projektu Uczestnicy zostaną objęci następującymi formami wsparcia:

  1. Identyfikacja potrzeb uczestników projektu ( w tym utworzenie i aktualizacja IPD).
  2. Kursy zawodowe (kurs spawania metoda MAG-TIG, kurs na pracownika biurowego- księgowość, kadry i płace, kurs magazyniera z obsługą wózka jezdniowego, kurs obsługi kasy fiskalnej i terminali płatniczych)
  3. Pośrednictwo pracy i poradnictwo zawodowe
  4. Staże zawodowe
  5. Subsydiowane zatrudnienie

Planowane rezultaty projektu:

Liczba osób, które nabyły kwalifikacje dzięki udziałowi w projekcie 249 osób
Liczba osób pracujących (łącznie z samozatrudnionymi) po zakończeniu udziału w projekcie 122 osób

Dokument rekrutacyjne:

Pobierz wszystkie dokumenty rekrutacyjne .zip

Do góry ⤴

Kontakt


BIURO PROJEKTOWE
ul. Jawornicka 8 Lok. 402
60-161 Poznań

Tel: 608-710-890
Tel: 608-710-780

SIEDZIBA
GD PARTNER Spółka z o.o. Sp. komandytowa
ul. Siłaczki 3/9 Lok. 228
02-495 Warszawa

NIP 6070079719
REGON 302075040

biuropoznan@doradztwoeuropejskie.com